Socialinės paslaugos 

Psichosocialinė reabilitacija

Šiomis paslaugomis siekiame suteikti dalyviams galimybę grįžti po gydymo psichiatrijos stacionare į darbą, bendruomenę, vykdyti psichikos sutrikimų, savižudybių ir ligos atryčio prevenciją,  bei padėti gerinti jų gyvenimo kokybę tiek asmeniniu, tiek socialiniu   Plačiau >>      

Profesinė reabilitacija

Programos paslaugomis siekiame atkurti ir didinti asmens darbingumą, profesines kompetencijas ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, taikant ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones    

 Plačiau >>                   

Socialinės dirbtuvės

Šia veikla siekiama didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą.              


     Plačiau >>

Įdarbinimas su pagalba

Paslaugomis siekiama padėti asmeniui susirasti apmokamą, jo gebėjimus ir lūkesčius atitinkančią darbo vietą bei sėkmingai įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje gaunat įdarbinimo su pagalba specialisto paramą

Plačiau >>

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas 

Projekto veiklomis siekiama sukurti ir užtikrinti nuoseklios paslaugų grandinės, padėsiančios integruotis į darbo rinką žmonėms su negalia funkcionavimą.
                   Plačiau >>