Socialinės paslaugos

Socialinės dirbtuvės 

Paslaugos teikiamos suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems psichikos ir/ar intelekto negalią, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 20 iki 55 proc., bendrieji darbiniai gebėjimai yra labai riboti, riboti ar vidutiniai, bei kurie yra iš dalies savarankiški. 

Šia veikla siekiama didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą.

Amenys turintys psichikos ir/ar intelekto negalią ilgainiui praranda bendruosius psichosocialinius darbinius gebėjimus ir savybės (suvokimas, atidumas, reakcija, problemų sprendimas, išmokimas ir kt.), reikalingus darbui. Jie yra nepakankamai profesiškai pasirengę, nes niekada nedirbo ar nedirba ilgą laiką ir to pasekoje, neturi jokios arba dažnai tik negatyvią darbinę patirtį; jų įgūdžiai reikalingi darbui nėra pakankamai išvystyt, o lūkesčiai ir tikslai, susiję su darbu bei karjera, nėra realistiški. Jie patiria įvairius specifinius sunkumus integruojantis į atvirą darbo rinką: lėtas tempas, problema laikytis reguliaraus grafiko, nepasitenkinimas darbu ir žemu atlygiu, netinkama apranga, nerimas dirbant su kitais žmonėmis, nesugebėjimas užmegzti pažintis darbe, neracionalios baimės darbo vietoje, sunkumai įveikiant autoriteto, reikalavimų ir vertinimo baimes. Be pagalbos iš šalies, neįgalieji blogai adaptuojasi nepritaikytoje jų individualiems poreikiams darbinėje aplinkoje.

Socialinių dirbtuvių veiklose siekiama atkurti, ugdyti, lavinti, ir palaikyti asmens psichosocialinius darbinius gebėjimus ir savybės reikalingas darbui atliekant prasmingą darbinį užimtumą pagal individualiai pritaikytas darbines užduotis, bei dalyaujant kitose veiklose. Prasminga darbinė veikla motyvuoja asmenį rūpintis sveikata, išvengti atkryčio ir stiprina galimybes dalyvauti atviroje darbo rinkoje.

 Socialinių dirbtuvių paslaugos apima:

  • Asmens turimų bendrųjų darbinių gebėjimų vertinimą ir patikrinimą konkrečioje darbinio užimtumo veikloje;
  • Individualaus asmens darbinio užimtumo plano sudarymą;
  • Konkrečių darbinių įgūdžių/operacijų mokymą;
  • Darbinį užimtumą atliekant konkrečias veiklas pagal apmokytas operacijas;
  • Psichosocialinių darbinių gebėjimų ir savybių reikalingų darbui nuolatinį formavimą ir asmens rengimą bei motyvavimą darbui atviroje rinkoje.

Taip pat vykdomos veiklos:

  • Rinkodaros specialistas atlieka paslaugų ir prekių (produktų) poreikių analizę, užsakymų paiešką, pagamintų prekių (produktų) ir/ar paslaugų realizavimą;
  • Bendradarbiaujama su Įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjais dėl darbo vietos paieškos ir pasiruošimo darbui atviroje darbo rinkoje.

Asmenys dalyvaujantys šioje paslaugoje turi galimybę už pagamintas ir realizuotas prekes bei suteiktas paslaugas gauti atlygį.

Dalyvavimo paslaugoje trukmė iki 12 mėnesių su galimybe pratęsti.

Paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslaugos finansuojamos projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NR.3. Projekto vykdytojas - Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Rastis“ yra projekto partneris.

Norintys dalyvauti pateikia prašymą atvykus į VšĮ „Rastis“ 103 kab., adresu Vasaros g. 5, 7 korpusas, Vilniuje. Su savimi turėti asmens dokumentą ir nustatyto darbingumo lygio pažymą.

Pasiteiravimui skambinti tel. 8 (5) 2715764

Atgal>>