Socialinės paslaugos

PSICHOSOCIALINĖ REABILITACIJA VILNIAUS MIESTO GYVENTOJAMS

PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ PROGRAMA VILNIAUS MIESTE 

Paslaugos teikiamos suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, patiriantiems suicido riziką, bei kai dėl šių sutrikimų prarandami savarankiško funkcionavimo bendruomenėje įgūdžiai arba sugebėjimai atlikti tam tikras funkcijas (pvz., bendrauti su šeimos nariais, kreiptis dėl įsidarbinimo) yra riboti, lygiai kaip sugebėjimai atlikti tam tikrą vaidmenį (pvz., darbuotojo, studento). Paslaugos teikiamos ir šių asmenų artimiesiems. 

Šios programos paslaugomis siekiame suteikti dalyviams galimybę grįžti po gydymo psichiatrijos stacionare į darbą, bendruomenę, vykdyti psichikos sutrikimų ir savižudybių prevenciją, apsaugoti nuo patekimo į ligoninę, bei padėti kiek įmanoma labiau pagerinti jų gyvenimo kokybę tiek asmeniniu, tiek socialiniu lygmenimis, kad asmuo galėtų sėkmingai funkcionuoti namuose, darbe ar kitose jo pasirinktose aplinkose; palengvinti psichologinę ir socialinę artimųjų naštą ir gerinti jų gyvenimo kokybę; mažinti socialinę atskirtį dėl psichikos sutrikimų. 

Šiuo tikslu teikiame individualų palaikymą, imamės įgalinančių veiksmų ir teikiame kompleksines tęstines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas pagal individualų planą. Mūsų taikomas psichosocialinės reabilitacijos metodas orientuotas į asmens norų ir įvairiapusišką psichosocialinio funkcionavimo ir poreikių įvertinimą, individualaus plano sudarymą, suicido ir ligos atkryčio prevenciją, gyvenimo kokybės gerinimą, suteikiant daugiau teisių, įgalinant ir ugdant  konkrečius įgūdžius, bei grindžiamas specialisto ir dalyvio bendradarbiavimu.  Tarpdisciplininės specialistų komandos atliekamas išsamus poreikių vertinimas padeda dalyviui suvokti savo galimybes ir trikdžius tvarkantis asmeniniame gyvenime, darbe ir/ar mokantis, bei gauti pagalbą ir/ar įgyti reikalingų papildomų žinių ir praktinių įgūdžių įveikiant krizes, bei užtikrina dalyvio asmeninį augimą, dalyvavimą bendruomeniniame gyvenime, socialinį aktyvumą, sveikimą ir adaptavimąsi prie psichikos sveikatos sutrikimų.

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų programa apima atvejo vadybos, socialinio darbuotojo ir kitų specialistų konsultacijas, sveikos gyvensenos, socialinių, emocinių, savarankiško gyvenimo, kūrybiškumo, darbinių įgūdžių ugdymo, fizinio aktyvumo palaikymo ir laisvalaikio organizavimo grupinėse veiklose paslaugas.

Teikiama atvejo vadybos paslauga įtvirtina individualų požiūrį, krizių ir atkryčių prevenciją, visapusišką (socialinę, psichologinę, psichiatrinę ir kt.) paramą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir tęstinumą. Atvejo vadybininkas teikia individualų emocinį palaikymą, t.y. „eina kartu“ su dalyviu jo reabilitacijos procese visose gyvenimo srityse, tame tarpe ir darbo srityje. 

Siekiant informuoti kuo platesnį ratą Vilniaus miesto gyventojų apie psichikos sveikatos sutrikimų prevenciją, bei mažinti socialinę atskirtį dėl šių sutrikimų skaitome viešas paskaitas. Paskaitų grafikas skelbiamas skiltyje Naujienos.

Dalyvavimo paslaugoje trukmė iki 12 mėnesių.

Paslaugos teikiamos nemokamai.

Programos paslaugos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus programos „Socialinių projektų finansavimas, organizacijų rėmimas ir socialinių paslaugų pirkimas“ lėšomis.

Norintys dalyvauti pateikia prašymą atvykus į VšĮ „Rastis“ 103 kab., adresu Vasaros g. 5, 7 korpusas, Vilniuje.

Pasiteiravimui skambinti tel. 8 (5) 2715764           

                                          Atgal>>