Įstaigos valdymo struktūra

 

Direktorius

Administravimo ir ūkio padalinio vadovas

Psichosocialinės reabilitacijos padalinio vadovas

Profesinės reabilitacijos vadovas

Ūkvedys

Socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas

Virėjo padėjėjas

Ergoterapeutės

Ergoterapeutės

Valytojas

Psichologas

Psichologas

 

Gydytojas psichiatras

Gydytojas psichiatras

 

Medicinos gydytojas

 

 

Slaugytojas

 

 

Užimtumo vadovas

 

 

Savipagalbos grupės vadovas

 

Buhalteris