VšĮ „Rastis“ siūlo darbą

Darbas psichosocialinės reabilitacijos paslaugose, kurios skirtos suaugusiems asmenims su psichosocialine ir/ar intelekto negalia.

Pareigybė: socialinis (-ė) darbuotojas (-a)

Darbo sąlygos:

 • Darbo sutartis.
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai.
 • Darbo krūvis – 1 etatas, 8 val. per dieną.
 • Mėnesinis atlyginimas – 1850,00 eur. (prieš mokesčius).
 • Darbo pradžia – iš karto po atrankos.

Darbo pobūdis (funkcijos):

 • klientų registravimas ir informavimas apie psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, jų ypatumais, teikimo tvarka, ir susijusių dokumentų pildymas;
 • individualių kliento norų ir poreikių vertinimas (pirminis ir pakartotiniai) bei analizė;
 • bendradarbiaujant su klientu ir komandos specialistais individualaus psichosocialinės reabilitacijos plano sudarymas ir koordinavimas;
 • kliento informavimas, motyvavimas, įgalinimas, konsultavimas savarankiškai spręsti iškylančius klausimus ir kitas socialines problemas bei palaikymas, siekiant jo aktyvaus įsitraukimo į paslaugų teikimo bei problemų sprendimo procesą;
 • tarpininkavimas tarp kliento ir artimųjų, bei kitų paslaugas teikiančių įstaigų, socialinių partnerių koordinuojant individualų psichosocialinės reabilitacijos planą;
 • dalyvavimas Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų programos komandos susirinkimuose susijusiuose su paslaugų organizavimu, teikimu ir atvejo aptarimuose dėl kliento individualaus reabilitacijos plano sudarymo, vykdymo, koordinavimo ir iškylančių problemų psichosocialinės reabilitacijos procese;
 • dokumentacijos pildymas; gautos informacijos apie klientą ir individualaus plano vykdymą kaupimas duomenų bazėje.

Reikalavimai:

 • Individualaus konsultavimo įgūdžiai.
 • Išsilavinimas – ne žemesnis kaip profesinio bakalauro laipsnis ir suteikta socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • išmanyti ir gebėti taikyti darbo metodus, įgalinančius negalią turinčius asmenis spręsti socialines ir savarankiško gyvenimo problemas;
 • Gebėti bendrauti su socialiai pažeidžiamais asmenimis bei įvertinti jų poreikius;
 • Empatija, atsakingumas, kantrybė ir kitos savybės, reikalingos dirbant su negalią turinčiais asmenimis;
 • Iniciatyvumas, kūrybiškumas ir imlumas naujoms idėjoms;
 • Geri įgūdžiai dirbti tarpdisciplininėje komandoje;
Darbo patirtis su psichosocialine ir/ar intelekto negalią turinčiais asmenimis ar teikiant atvejo vadybos paslaugą būtų
privalumas.

Suteikiama galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose (kursų metu mokamas vidutinis atlyginimas), mokymuose, kituose įstaigoje nemokamai organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Apmokamas viešojo transporto bilietas 12 mėnesių (365 d.), pailgintos kasmetinės atostogos (25 darbo dienos per metus), galimybė dirbti individualiu darbo grafiku ir t.t.


Parengtą gyvenimo aprašymą siųsti el. pašto adresu prc@rastis.lt

Detalesnė informacija telefonu: 8 5 271 57 65;

Su atrinktais kandidatais susisieksime.